Překlady

Překlady textů do a z cizího jazyka

Překládané dokumenty

Zajišťuji překlady všech běžných dokumentů ve vynikající jazykové a grafické úpravě:
 
 • obchodní dopisy
 • návody, etikety, uživatelské popisy, výroční zprávy
 • smlouvy, objednávky, upomínky
 • internetové stránky a software
 • jazykové korektury Vašich hotových překladů
 • překlady knih, uměleckých textů a scénářů
 

Odbornost textů

Mám zkušenosti s překlady textů v mnoha oborech. Jedná se především o texty ekonomické, právní, z oblasti strojírenského průmyslu, dřevozpracujícího průmyslu, textilního průmyslu, počítačového zpracování dat, tepelných strojů a zařízení a z oblasti drobných řemesel.
 

Jazyky

Jsem připravena zajistit pro Vás překlady všech textů z italštiny, němčiny a angličtiny do jazyka českého a naopak. Jsem schopna pro Vás zajistit křížové překlady např. z angličtiny do němčiny a všechny další kombinace.
Moje překlady jsou vysoce kvalitní vypracované. O kvalitě mých služeb se přesvědčila řada firem, které se mnou většinou trvale spolupracují (blíže viz mé reference).
 

Termíny

Obvyklá varianta vyhotovení překladu:
 
 • překlady do 3 NMS - do 1 dne po dni dodání
 • překlady do 7 NMS - do 2 dnů po dni dodání
 • překlad do 14 NMS - do 4 dnů po dni dodání
 • překlad nad 14 NMS - na základě individuální dohody
 
Expresní varianty:
 
 • standardně do 24 hodin
 • po dohodě i v kratším termínu
 
Termín expresní varianty je třeba vždy dohodnout a závisí na množství textu a volném termínu.
V případů Vašich specifických požadavků Vám ráda vyjdu vstříc.
 

Vysvětlení pojmů:

 • NMS - jedna normostrana ( 1800 znaků textu), lze zjistit např. ve statistických údajích v textovém editoru Word. Počet normostran se stanovuje z cílového textu. Některé jazyky se odchylují počtem znaků od výchozího textu. Tento fakt je při propočtu ceny nutno zohlednit.
 • den dodání je den doručení textu k překladu. Při doručení textu k překladu po 15,00 hod. se považuje za den dodání den následující.
 

Formáty vstupu a výstupu

Nabízím Vám překlad zdrojového textu v jakémkoliv rozsahu a grafické úpravě. Své podklady můžete dodat:
 
Pro více informací volejte na tel.číslo +420 603 149 150
Překládané jazyky


Naše další levné produkty!

Kontakt

Mobil: 603 149 150

Email:

alexandrak@seznam.cz

Anketa

Jakých služeb by jste využili nejvíce?

Celkem hlasů: 52712